8:00 - 17:00

Opening Hour Mon - Fri

086 428 9519

Call Us

บริษัท เทคนิคมอเตอร์ ออโตพาร์ท จำกัด นำเข้า ผลิต จำหน่าย ซ่อม หม้อน้ำรถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักรหนัก ไดชาร์จ ไดสตาร์ท รถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักรหนักทุกรุ่น

นำเข้า ผลิต จำหน่าย หม้อน้ำรถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักรหนัก ไดชาร์จ ไดสตาร์ท รถฟอร์คลิฟท์

Line

ไลน์

Category

บริษัท เทคนิคมอเตอร์ ออโตพาร์ท จำกัด

จำหน่าย มอเตอร์สตาร์ท ไดชาร์จ หม้อน้ำ รถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักรหนักทุกรุ่น
เทคนิคมอเตอร์ นำเข้า ผลิต จำหน่ายและซ่อม มอเตอร์สตาร์ท ไดชาร์จ และหม้อน้ำ รถยกฟอร์คลิฟท์ ทุกรุ่น

เทคนิคมอเตอร์ ออโตพาร์ท
2519 - เริ่มเข้าสู่วงการช่างหม้อน้ำ ไดนาโม
2528 - เปิดกิจการตัวเองในชื่อ เจนมอเตอร์ การไฟฟ้า
2530 - เปิดกิจการใหม่อีกที่ ในชื่อ เทคนิคมอเตอร์
2531 - ย้ายที่ตั้งกิจการไปที่ใหม่(สำโรง สมุทรปราการ) ในชื่อเทคนิคมอเตอร์ตามเดิม
2535 - เพิ่มสาขาใหม่ ที่บางพลี ในนามเทคนิคมอเตอร์

- ระหว่างทาง 2535-2560 ได้เก็บรวมรวมประสบการณ์เกี่ยวกับ การซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ ทุกอย่างเป็นอย่างดี
ได้มีการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่เป็นจำนวนมาก แต่จะเป็นการซ่อมซะส่วนใหญ่

2560 - เปิดบริษัทใหม่ในนาม เทคนิคมอเตอร์ ออโตพาร์ท จำกัด
- ได้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมา ในการเลือกสินค้า อะไหล่ ทุกอย่างที่เกี่ยวข่องกับฟอร์คลิฟท์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า
ให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในความสามารถ จากประสบการณ์ที่สะสมมาได้อย่างแน่นอน และสามารถให้คำตอบกับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างแม่นยำ

Banner

จำหน่าย ไดชาร์จ ไดสตาร์ท
ผู้ผลิต ขำเข้า จำหน่าย หม้อน้ำรถฟอร์คลิฟท์ ไดชาร์จ ไดสตาร์ท
รับซ่อมรถยกฟอร์คลิฟท์